Mieszkanie dla młodych

Jakie warunki musisz spełnić?

 • w przeszłości ani obecnie nie możesz posiadać żadnej nieruchomości (nie dotyczy rodzin/osób z trojgiem dzieci)
 • nie możesz mieć więcej niż 35 lat (jeśli jesteś w związku małżeńskim, decydujący jest wiek młodszego małżonka); nie dotyczy rodzin/osób z trojgiem dzieci
 • kredyt zaciągnięty na min. 50% ceny mieszkania, co najmniej na 15 lat (przy czym cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji)

Na jaki metraż nieruchomości przysługuje dofinansowanie?

Dofinansowanie otrzymasz na zakup na rynku pierwotnym:

Mieszkania:

 • do 75 m2
 • do 85 m2 w przypadku, gdy nabywca wychowuje min. troje dzieci

Na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

 • dopłata do 50 m² (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania) lub 75 m² w przypadku osób/rodzin z trojgiem dzieci
 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • 20% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dzieci
 • 30% proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej troje dzieci
 • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko